Revolutie in Plantenregeneratie: De Kracht van Natuurlijke Auxinen Versterkt

Deze blog is gebaseerd op het onderzoek: “Transient efflux inhibition improves plant regeneration by natural auxins” van Omid Karami en Remko Offringa gepubliceerd op 15 Februari 2024 in The Plant Journal.

Het bewerken van het plantengenoom en het vermeerderen van planten zijn belangrijke hulpmiddelen bij de veredeling en productie van gewassen. Beide zijn sterk afhankelijk van de ontwikkeling van efficiënte in vitro plantenregeneratiesystemen. Twee prominente regeneratiesystemen die op grote schaal worden gebruikt in de gewasproductie zijn somatische embryogenese (SE) en de novo scheutregeneratie. In veel van de protocollen voor SE of scheutregeneratie worden explantaten behandeld met het synthetische auxine-analoog 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur (2,4-D), aangezien natuurlijke auxines, zoals indool-3-azijnzuur (IAA) of 4-chloorindool-3-azijnzuur (4-Cl-IAA), minder effectief zijn of zelfs geen regeneratie induceren. De auteurs van de publicatie laten nu zien dat natuurlijke auxines wel degelijk efficiënt regeneratie kunnen induceren wanneer hun transport tijdelijk geremd wordt. Interessant daarbij is dat een transport-geremd natuurlijk auxine niet alleen het regeneratieproces verbetert, maar ook leidt tot een meer gesynchroniseerde en homogene ontwikkeling van de geregenereerde planten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.